ÖN SÖZ

2017-ci ilin hər kəs üçün ən uğurlu il olması diləyi ilə!

Əziz Dostlar!!!

Bu gün Azərbaycan hökümətinin qarşısında duran ən önəmli məqsədlərdən biri neftdən iqtisadi asılılığı aradan qaldırmaq və iqtisadi artımı qeyri-neft sektorunun inkişafı hesabına təmin etməkdir. Kənd təsərrüfatı Azərbaycan iqtisadiyyatında neft və sənayedən sonra üçüncü böyük sahə olmasına baxmayaraq, əhalinin məşğulluğu üzrə daha böyük paya malikdir. Belə ki, ümumi əhalinin cəmi 1%-i neft sektorunda çalışdığı halda, 40%-i kənd təsərrüfatı sektorunda çalışır.

Bu baxımdan GABA-nın ötən illər üzrə layihə təcrübəsi və layihələrin icrasından əldə olunmuş uğurları onu məhz kənd təsərrüfatı sahəsində layihələrin icrası üzrə ixtisaslaşmasına səbəb olmuşdur. Son 17 ildə GABA kənd təsərrüfatı sahəsində 50-dən çox uzun və qısa müddətli layihələr icra etmişdir.

Bizim məqsədimiz beynəlxalq partnyor və tərəfdarlarımzla qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsində fəal aparıcı rol oynamaq və mükəmməllik nümayiş etdirməkdir. Bu isə bizə mesajımızı daha geniş auditoriyaya çatdırmağa və IFOAM (Beynəlxalq Ekoloji Kənd Təsərrüfatı Hərəkatı Federasiyası), Aİ Kommissiyası, USAID, BMT-nin FAO təşkilatı, GIZ və s.  kimi qlobal təşkilatların etimadlarını döğrultmağa imkan verir.

XİDMƏTLƏRİMİZ


Təlim və Təhsil


Torpağın Ekoloji Monitorinqi


Sahə Məsləhət Xidməti


Biznes Planlaşdırma


Marketinq


Kreditləşmə


Elmi Tədqiqatlar


Sertifikatlaşdırma

GABA –NIN GƏLƏCƏK STRATEGİYASI

Lobbiçilik

İnnovasiya

Qloballaşdırma

Konsolidasiya

Genişlənmə

İnteqrasiya

BENEFİSİARLARIMIZIN ÜMUMİ SAYI (1999-2017)

89.6 % Kişi

Ümumilikdə cəmi benefisiarlarımızın  89.6 faizini kişilər təşkil edir

10.4 % Qadın

Ümumilikdə cəmi benefisiarlarımızın  10.4 faizini qadınlar təşkil edir

Nəticə

Beləliklə, bizim ümumi  benefisiarlarımızın sayı 1,340,000 təşkil edir

NƏŞRLƏRİMİZ

EKOLOJİ KƏND TƏSƏRRÜFATI JURNALI

48,000
Saylı Nəşr

MƏLUMAT KİTABÇALARI

470,000
Hədəf Fermerlər

ELMİ KİTABLAR

85
Kitab

ONLAYN MATERİALLAR

2,480,000
Ziyarətçi

XƏBƏRLƏR

TƏRƏFDAŞLARIMIZ

www.agromarketing.az

Ekoloji məhsul, avadanlıq və gübrələrin ilk onlayn platforması

Missiya

Bizim missiyamız  Azərbaycanda rəqabət qabiliyyətli, innovativ və dayanıqlı kənd təsərrüfatı bazarının inkişafında aparıcı rol oynamaqdır.

Vizyon

İnnovativ və yaradıcı yanaşma tərzi ilə Azərbaycanda qabaqcıl kənd təsərrüfatı və qida sənayesi yaratmaqdır.

Hədəf

Bizim fəaliyyətlərimiz fermerdən istehlakçıya, təsərrüfatdan bazara qədər olan qida və kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı, marketinqi daxil olmaqla bütün mərhələləri əhatə edir.

TAMAMLANMIŞ LAYİHƏLƏR

Layihələrimizə Qısa Giriş

GABA uzun bir tarixi inkişaf yolu keçərək hal-hazırda bir sıra beynəlxalq donorlarla çoxillik və çoxmərhələli layihələrin icrasında böyük uğurla əməkdaşlıq edir. Layihələr ümumilikdə bütün cəmiyyətin inkişafına yönəldilməklə Azərbaycanın Qərb, Şimal-Qərb və Aran rayonlarını əhatə edir. İcma inkişafı layihələrinin icrası və uğurların təmin edilməsi dövlət, yerli idarəetmə və biznes strukturları ilə qurulmuş yaxşı əlaqələrdən asılıdır. Layihənin icrasına bu strukturların cəlb edilməsi isə layihənin icrasını daha yaxşı təmin etməyə və davamlılığın təmin edilməsinə gətirib çıxarır. Layihələrin icrası GABA-nın xüsusi bilik və bacarıqlara malik peşəkar heyəti və Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin bir sıra ekspertləri  tərəfindən həyata keçirilir.

Hazırda dünyada Ekoloji Kənd Təsərrüfatına xüsusi əhəmiyyət verilməsi Azərbaycanda da bu istiqamətdə fəaliyyətin genişləndirilməsinə təkan vermişdir. GABA ənənəvi kənd təsərrüfatından ekoloji kənd təsərrüfatına keçid cəhdlərini bütün Azərbaycana şamil edən güclü strategiyaya malikdir.

Layihələrin Əhatə Dairəsi

Ekoloji Kənd Təsərrüfatı 67%
Təhsil və Araşdırma 92%
Ərzaq Təhlükəsizliyi, Ətraf Mühitin Mühafizəsi 80%
İKT-nin tətbiqi 35%
Digər 25%