GABA-nın dəstəyilə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində müasir avadanlıqla təchiz olunmuş «Torpağın və ətraf mühitin ekoloji monitorinqi» elmi-tədqiqat laboratoriyası yaradılmışdır.

Bu laboratoriyanın əsas vəzifəsi Respublikanın Qərb regionunda ekoloji kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi məqsədilə sistemli təhlil aparmaqla regionda davamlı kənd təsərrüfatının prinsiplərini işləyib hazırlamaqdan ibarətdir.