GABA-nın  SDC və EPER layihəsi çərçivəsində  2005 ci ildə AZEKOSERT MMC Sertifikatlaşdırma Orqanı yaradılmış və 05 dekabr, 2005-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir.

AZEKOSERT MMC Azərbaycanda ekoloji təmiz ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsullarının inspeksiyası və sertifikatlaşdırılması ilə məşğul olan ilk və yeganə ekoloji sertifikatlaşdırma orqanıdır.

AZEKOSERT MMC-nin məqsədləri:

  • Ekoloji üsulla becərilmiş məhsulların həqiqiliyinə zəmanət vermək;
  • İstehlakçıların etibarını qazanmaq və onlara keyfiyyətli məhsullar təklif etmək;
  • Müstəqil, keyfiyyətli və effektiv inspeksiya və sertifikatlaşdırma xidmətlərini həyata keçirmək;
  • Ekoloji təsərrüfatçılıq sahəsində çalışan sahibkarların bazara çıxışını asanlaşdırmaq;
  • Bazarda ekoloji məhsullar seqmentinin qorunmasını təmin etmək.