Layihənin adı Layihənin Müddəti Layihənin Məqsədləri Donor Təşkilat
1.                  Cənubi Qafqazda təsərrüfatların inkişafına yardım 01.07.2000-30.07.2000 Cənubi Qafqazda fermer təsərrüfatlarının inkişafına kömək üçün ilkin tədbirləri dəstəkləmək. Avrasiya Fondu
2.                  Gəncə şəhərində ətraf mühitlə bağlı məsləhət və  maarifləndirmə işləri 01.04.01 – 01.06.01 İctimaiyyətlə maarifləndirmə işi aparmaq. ISAR
3.                  Gəncə şəhərində kənd təsərrüfatı istehsal bazarı üzrə marketinq araşdırmaları 01.08.01  – 01.09.01 İctimaiyyətlə danışıqlar aparmaq və məlumatlandırmaq, lobbiçilik. ISAR
4.                  Qax, Zaqatala, Balakən rayonlarında fındıq istehsalçılarının marketinq birliklərinin yaradılması 01.06.01 – 30.11.02 Ən güclü fermerləri seçmək, ixrac satışlarını təşkil etmək. Avrasiya Fondu
5.                  Cənubi Qafqazda fermer təsərrüfatının gücləndirilməsinə və inkişafına töhfə 29.06.01 – 31.05.02 Beynəlxalq təlimlər keçirmək, ölkələr arasında təcrübə mübadiləsi aparmaq. Avrasiya Fondu
6.                  Gəncə Alüminium Zavodu tərəfindən çirklənmənin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün QHT, dövlət orqanları və Gəncə şəhərinin birgə səyləri 01.05.02 – 30.07.02 İctimaiyyətlə danışıqlar aparmaq və məlumatlandırmaq, lobbiçilik. ISAR
7.                  Ekoloji əkinçilik üzrə ideya və prinsiplərin yayılması 01.07.02 – 30.07.02 Fermerlər üçün beynəlxalq təlimlər keçirmək. CKH/UK
8.                  Şəki, Oğuz, Qəbələ rayonlarında fındıq istehsalçılarının marketinq birliklərinin yaradılması 01.10.02 – 30.06.03 Ən güclü fermerləri seçmək, ixrac satışlarını təşkil etmək. Avrasiya Fondu
9.                  Bərdə rayonunun Geren kəndində suvarma sisteminin bərpası 01.02.03 – 01.02.04 Artezian quyuları qazmaq, assosiasiyalar yaratmaq. Yaponiya Səfirliyi
10.              Azərbaycanın Qərb bölgəsində Regional Koalisiya üzvlərinə Mikro Qrantların verilməsi 01-30.04.03 Araşdırmalar aparmaq, QHT-ləri seçmək və onları təlimləndirmək. CRS
11.              Ağstafa, Qazax, Tovuz və Gədəbəy rayonlarında fermerlərin maarifləndirilməsi 01.07.03 – 31.12.03 Fermerlər üçün təlimlər keçirmək. GTZ
12.              Azərbaycanın Qərb bölgəsində Regional Koalisiya üzvlərinə Mikro Qrantların verilməsi 01.10.03 – 01.04.04 İcra orqanlarına problemlər barədə məlumat vermək. CRS
13.              Cənubi Qafqazda fermer təsərrüfatının gücləndirilməsinə və inkişafına töhfə 01.10.03 – 31.12.04 Beynəlxalq təlimlər keçirmək, ölkələr arasında təcrübə mübadiləsi aparmaq. Avrasiya Fondu
14.              Yonca və buğda istehsalçılarının fermer birliklərinin yaradılması 01.10.03 – 01.10.04 Dənli bitkilərin yeni yüksək məhsuldar növləri və texnologiyaları haqqında bilikləri artırmaq,  birliklərin yaradılması üçün perspektivli fermerləri seçmək. CIMMYT
15.              “Təlimçilər üçün təlimlər”in təşkili 09-11.10.03 Fermerlər üçün təlimlər keçirmək. GTZ/

OSCE

16.              “Təlimçilər üçün təlimlər”in təşkili 02-17.12.03 Fermerlər üçün təlimlər keçirmək. GTZ/

OSCE

17.              Ağstafa, Qazax, Tovuz və Gədəbəy rayonlarında fermerlərin maarifləndirilməsi 01.01.04 – 01.05.04 Fermerlər üçün təlimlər keçirmək . GTZ
18.              Biznesin Əsasları 01.03.04 – 30.04.04 Fermerlər üçün təlimlər keçirmək . CDC
19.              “Təlimçilər üçün təlimlər”in təşkili 15-22.03.04 Fermerlər üçün təlimlər keçirmək . GTZ/

OSCE

20.              Rəqabətli Kənd Təsərrüfatı Müəssisələrinin İnkişafı 01.05.04 – 30.04.05 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı üzrə rəqabətli qrupları seçmək, onlar arasında əməkdaşlıq əlaqələri qurmaq, xarici bazarlara çıxış. Pragma Corpora­tion (RECP)
21.              Xanlar və Goranboy rayonlarında ekoloji əkinçiliyin inkişafına töhfə 01.07.04 – 30.04.05 Ekoloji fermer olmaq istəyən və potensialı olan fermerlər üçün təlimlər keçirmək. ICCO
22.              “Təlimçilər üçün təlimlər”in təşkili 01.05.04 – 31.12.04 Fermerlər üçün təlimlər keçirmək . GTZ/

OSCE

23.              Yonca və buğda istehsalçılarının fermer birliklərinin yaradılması 01.11.04 – 01.11.05 Dənli bitkilərin yeni yüksək məhsuldar növləri və texnologiyaları haqqında bilikləri artırmaq,  birliklərin yaradılması üçün perspektivli fermerləri seçmək. CIMMYT
24.              Cənubi Qafqazda Ekoloji Kənd Təsərrüfatının Gücləndirilməsi 01.07.05-31.12.08 Cənubi Qafqazda sertifikatlaşdırılmış məhsullar istehsal etməklə fermerlərin həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaq və gəlirlərini artırmaq. SDS-HEKC/EPER-GTZ
25.              Cənubi Qafqaz, Moldova və Qırğızıstanda ekoloji dəyər zəncirin inkişafı 01.04.05-31.03.08 Dəyər zənciri yaratmaq. AVALON
26.              Azərbaycanda Ekoloji Kənd Təsərrüfatının İnkişafına Töhfə 01.12.05-30.12.08 Ekoloji kənd təsərrüfatını inkişaf etdirməklə, qərb və şimal-qərbi Azərbaycanda qadın və kişi fermerlərin həyat standartlarını yaxşılaşdırmaq. EED-ICCO
27.              Ekoloji və İqtisadi Əməkdaşlıq Proqramı 01.07.08- 01.08.09 Kəntdə iqtisadi şəraiti yaxşılaşdırmaq və emal müəssisəsi tikmək, fermerləri maarifləndirmək, eyni zamanda, kənd məktəbinin həyətində  damcılı suvarma sistemi ilə təchiz olunmuş bir bağ salmaq. BP  və tərəfdaşları
28.              Kənd Təsərrüfatı sektorunun gücləndirilməsi yolu ilə Xatınlı icmasının iqtisadi inkişafı 01.06.08-01.08.09 Soyuducu anbarı tikmək, süni dölləmə avadanlıqları və bioqaz qurğuları quraşdırmaq, mal-qaranın emalı zavodu tikməklə əhalinin iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq və fermerləri maarifləndirmək. BP  və tərəfdaşları
29.              Cənubi Qafqaz və Moldova Respublikasında bioloji zəncirin inkişafı 01.01.08-01.06.09 Fermerlərə sahə məsləhət xidməti göstərmək və marketinqi öyrətmək.
Azərbaycanda ekoloji kənd təsərrüfatının inkişafına cəhd.
АVALON
30.              Biləsuvar rayonunda peşə məktəblərinin inkişafı ilə yoxsulluğun aradan qaldırılması 01.01.08-01.05.09 Məcburi köçkünlərin kənd təsərrüfatı üzrə təhsilini gücləndirmək və həyat səviyyələrini yüksəltmək. HİLFWSWERQ Avstriya
31.              Goranboyun Eyvazlılar icmasında davamlı gəlir gətirən sahələrin inkişafı 2008-2009 Goranboy rayonunun Eyvazlılar, Məşədi Qaralar və Cinli Boluslu ərazilərində icma üzvlərinin həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaq və davamlı inkişaf üçün imkanları artırmaq. BP və tərəfdaşları
32.              Sahə məsləhət xidmətləri, marketinq və təşkilati inkişaf 01.12.08-30.11.11 Azərbaycanda ekoloji kənd təsərrüfatını inkişafı üçün fermerlərə sahə məsləhət xidməti göstərmək, beynəlxalq təcrübəni öyrətmək və ətraf mühitlə bağlı tədbirlər həyata keçirmək. EED
33.              BAS proqramı 01.2008-01.2010 Fermer və sahibkarları maarifləndirmək və ətraf mühitə dair tədbirlər həyata keçirmək. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
34.              Kənaf təcrübəsi 04.2008-01.2010 Fermer təsərrüfatlarında maarifləndirmə işləri aparmaq. The Nepal Group company
35.              Kənd Təsərrüfatı sektorunun gücləndirilməsi yolu ilə Qaradağlı icmasının iqtisadi inkişafı 01.11.09-30.12.10 Kəndlərdə əhalinin iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq və mal-qaranın inkişafı üçün heyvandarlıq emalı zavodunu tikmək və fermerləri maarifləndirmək. BP  və tərəfdaşları
36.              Azərbaycanın Ağdam rayonunda məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması 12.11.09-12.11.10 FAO-nun məcburi köçkünlər üçün hazırladığı istixanalarda həyata keçirilən təlim və məsləhət xidmətləri. FAO Azərbaycan
37.              Cənubi Qafqazda Ekoloji Kənd Təsərrüfatının Gücləndirilməsi 01.03.09-01.03.12 Sahə məsləhət xidmətinin tətbiqi ilə ekoloji məhsulların sertifikatlaşdırılmasına cəhd. Ekoloji məhsulların marketinqini yaxşılaşdırmaqla fermerlərin gəlirlərini artırmaq. HEКS / EPER
38.              Goranboy Rayonu İcmalarına İstixana Təsərrüfatçılığının Təqdimatı 01.11.10-30.11.11 Goranboy rayonunda bu təcrübəni həyata keçirmək  üçün istixanalar qurmaq. Layihə üzrə 27 istixana tikilişi. BP  və tərəfdaşları
39.              Gənclərin ekoloji düşüncəsinin inkişafı yolu ilə kənd ərazilərində ekoloji davamlılığın inkişaf etdirilməsi 15.04.10-30.10.10 Ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı maarifləndirmə işlərini həyata keçirmək. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-ə Dövlət Dəstəyi Şurası
40.              Biomüxtəlifliyin davamlı idarə edilməsi – Yabanı bitkilərin toplanması – FairWild sertifikatı
Davamlı İdarəetmə Modeli
15.04.10-31.05.11 Yabanı bitki toplayıcılarının fəaliyyətlərini standartlara uyğun dəstəkləmək və sertifikatlaşdırılmasına kömək etmək. İMO
41.              Heyvandarlıq məhsullarının bazarlarda satışa

çıxarılmasının inkişafı və yaxşılaşdırılması          (FARMS)

2013-2016 Heyvandarlıqla məşğul olan kişi və qadın fermerlərin  davamlı gəlirlərinin artırılması yolu ilə hədəf cəmiyyətlər arasında yoxsulluğun azaldılmasına kömək etmək. HEKS/EPER
42.              Goranboy rayonunun Nadirkənd icmasında içməli su sisteminin tam bərpası 2014-2015 Goranboy rayonunun Nadirkənd kəndində içməli su sisteminin tikintisi. Yaponiya Səfirliyi
43.              Şəki, Zaqatala və Gəncə, Qazax iqtisadi

regionlarında Kənd təsərrüfatının və kənd biznesinin inkişafı  (DARE)

01.01.14-31.12.16 Azərbaycanın bütün bölgələrində balanslaşdırılmış və davamlı iqtisadi inkişafa şərait yaratmaqla regional sosial-iqtisadi bərabərlik və iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinin azaldılmasına kömək etmək. Aİ, HEKS/EPER