Azərbaycanın sərhədlərində kənd təsərrüfatı məhsullarının bio-mühafizəsi üçün pestisidlərə ekoloji nəzarətin gücləndirilməsi

İyul 2017 – Dekabr 2018

Layihənin məqsədi Azərbaycanın sərhədlərində pestisidlərin idarə olunması üzrə beynəlxalq sistemin qiymətləndirilməsi və yaradılmasından ibarətdir.

Kənd əhalisi arasında ekoloji təmiz məhsul istehsalının prinsip və üsullarının təşviqi

May 2017 – Sentyabr 2017

Layihənin məqsədi kənd əhalisinin sağlam həyat tərzinin inkişaf etdirilməsi üçün davamlı sosial-iqtisadi inkişafın sürətlənməsinə, fermerlerin gəlirlərinin artırılmasına və ərzaq təhlükəsizliyi probleminin həll olunmasına müsbət təsir göstərən müasir ekoloji təfəkkürün formalaşmasına yardım etməkdən ibarətdir.

Ağıllı Azərbaycan Fermer Təsərrüfatı

(İyul 2014 – Avqust 2019)

Ağıllı Azərbaycan Fermer Təsərrüfatı (SAF) innovativ texnologiyaların və təcrübələrin tətbiqi ilə fermer təsərrüfatlarında məhsuldarlığı və fermerlərin gəlirlərini artırmaq üçün olan kənd təsərrüfatı modelidir.

AgroMarketing.az

(Dekabr 2016 – Sentyabr 2017) 

AGROMARKETING.AZ Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondu tərəfindən maliyyələşdirilir ,

Bizim əsas missiyamız innovativ və yaradıcı yanaşma tərzi ilə Azərbaycanda qabaqcıl kənd təsərrüfatı və qida sənayesi yaratmaqdır.