GABA öz fəaliyyətini Azərbaycanın Qərb, Şimal-Qərb və Aran rayonlarında icra etməsinə baxmayaraq, bütün Azərbaycanı əhatə edəcək geniş strategiyaya malikdir. Bu məqsədlə məsləhət xidməti, lobbiçilik, elmi araşdırma işləri, İKT-nin kənd təsərrüfatında tətbiqi, yeni əlaqələrin qurulması və kommunikasiya xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. GABA fəaliyyətə başladığı bir dövrdən dünyanın 30-dan çox ölkəsində fəaliyyət göstərən çoxsaylı beynəlxalq təşkilat və fondlar, eləcə də yerli hakimiyyət orqanları ilə qurulmuş uğurlu əməkdaşlığın nəticəsində 50-dən artıq çoxillik və çoxmərhələli davamlı kənd təsərrüfatının inkişafı üzrə layihələr icra etməklə ölkənin aqrar sektoruna böyük töhfələr verməkdə davam edir.

Beynəlxalq tərəfdaşlar

Universitetlər

Donor Təşkilatları

Yerli tərəfdaşlar