Hörmət

Biz partnyorların, donorların və əməkdaşlarımızın potensialını, töhfəsini və əzəmətini yüksək qiymətləndiririk .

Keçid

Biz innovasiyalara və təşkilatımızla dünya tələbləri arasındakı keçidin vacibliyinə inanırıq.

Düzlük

Biz xidmət etdiyimiz insanlara və  əməkdaşlarımıza qarşı məsuliyyətliyik , öz uğur hekayələrimizi daima paylaşırıq.

Öhdəlik

Biz daha böyük cəmiyyətə xidmət etmək üçün  birlikdə səmərəli şəkildə fəaliyyət göstəririk.

Mükəmməllik

Daha böyük uğurlara imza atmaq üçün biz öz fəaliyyətimizdə daima mükəmməlliyə doğru irəliləyirik.